Zene:

Játék szabályzat

Általános játékszabályzat

 1. Az Amadeus Rádió nyereményjátékaiban bárki részt vehet, viszont telefonhívásával, Facebook bejegyzésével, lájkolásával, vagy SMS küldésével egyben el is ismeri, hogy ezzel elfogadta a rádió honlapján is olvasható  játékszabályzatot.
 2. Az Amadeus Rádió játékaiban való részvétel feltétele az, hogy a hallgató a rádióban elhangzott felhívásnak eleget tegyen; tudja, ismerje a helyes választ, vagy a felhívásban elhangzott módon kerüljön kiválasztásra.
 3. A játékokban kizárólag 14 éven felüli devizabelföldi, Magyarországon bejelentett lakhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.
 4. A játékokban nem vehetnek részt az Amadeus Rádió dolgozói és azok hozzátartozói!
 5. 18 évnél fiatalabb hallgatók olyan játékban nem vehetnek részt, melynek nyereménye alkoholtartalmú ital, vagy 16-os, illetve 18-as besorolású termék, nyeremény.
 6. Egy nyertes, vagy egy lakásban / háztartásban (azonos cím, házszám, emelet, ajtó) élő hallgatók, családtagok, hozzátartozók nem vehetnek részt, illetve nem nyerhetnek 30 napon belül egynél többször, 6.000,- Ft bruttó összeget meghaladó nyeremény esetén, 120 napon belül.
 7. Egy adott partner / megrendelő által saját promóciójaként felajánlott nyereményeiből minden játékos legfeljebb csak egyszer nyerhet. Abban az esetben, ha a műsorvezető kérdésére ezt letagadja, majd a nyilvántartásból az ellenkezője derül ki, a nyeremény átvételére a nyertes nem jogosult. Ilyen esetben ha még van lehetőség rá, új sorsolást tartunk, vagy pedig a nyeremény halmozódik, és egy plusz alkalommal kerül kisorsolásra.
 8. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra át nem ruházható, pénzre nem váltható. Mind partnereink kereskedelmi megjelenésének, mind a rádió saját akcióinak elsődleges célja, hogy minél szélesebb körben értesüljenek a megrendelő létezéséről, meglétéről, esetleges marketing aktivitásáról a hallgatók.
 9. Vásárlási utalványok esetén, ha a vásárlás összege nem éri el az utalványon szereplő összeget, a pénzkülönbség nem jár vissza.
 10. A nyeremények személyesen, az Amadeus Rádióban (cím: 5000 Szolnok, Baross utca 3.) vehetők át 9:00 és 16:00 óra között, ha az aktuális játékra vonatkozó egyedi játékszabályzat, ettől eltérően nem rendelkezik. Az egyedi játékszabályzatok a Rádió weboldalán a játék ideje alatt tekinthetőek meg, illetve a műsorvezetők is ismertetik azokat. A nyeremények átvételére vagy az erre jogosító szelvény, a nyereményt felajánló cégnél történő beváltására, annak megnyerését követő 15 naptári napon belül van lehetőség. Ezen idő lejártát követően a nyeremény át nem vehető, illetve be nem váltható.
 11. Olyan játékoknál, amelyek az Amadeus Rádió holnapján, vagy Facebook oldalán zajlanak és a döntés a szavazatok (lájkok) száma alapján történik, minden olyan versenyző automatikusan kizárásra kerül, aki sportszerűtlen módon, például automata szavazógép igénybevételével, külső applikációk segítségével próbálnak előnyt kovácsolni a sportszerűen versenyzőkkel szemben.
 12. Az Amadeus Rádió a játékok során a nyertesek adatait a személyiségi jogok betartásával rögzíti. A nyereményt átvevő játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai az Amadeus Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisába kerüljenek, és azokat – az esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás nélkül és engedélyezés nélkül az aktuális promóció lebonyolítása, valamint saját marketingtevékenysége céljából, illetve kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott feltételekkel piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. Az adatokat a rádió külső félnek, vállalkozásnak semmilyen körülmények között nem adja át, azokat titkosan kezeli.
 13. Az a játékos, aki a nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen kérheti: Amadeus Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5000 Szolnok, Baross utca 3.)
 14. A játékos tudomásul veszi, hogy minden nyeremény az aktuális adószabályoknak megfelelően adóköteles. Amennyiben a nyereményt felajánló cég kifejezetten nem vállalja magára a nyereményadó befizetését, úgy a nyertesnek kötelessége azt a következő évi adóbevallásában szerepeltetnie és azt megfizetnie.
 15. A nyilvános eseményeken kép,- és videófelvételek készülhetnek, amit cégünk promóciós célokhoz nyilvánosan felhasználhat.

Szolnok, 2016. december 24.

 

„Innovatív napra” 1 hetes promóciós játék leírása és játék szabályai:

A promóció időtartama: 2017. 08. 21-e és 26-a között.

A játék leírása: Augusztus 21-én hétfőn indul, majd augusztus 26-án a Média Markt „Innovációs Nap” szabadtéri rendezvényével zárul, melyhez az Amadeus Rádió is csatlakozik.

Hétfőtől péntekig a rádióműsorban a napi játékok során napi egy nyertest sorsolunk. (9 és 17 óra között, minden órában van egy játék, majd 17 óra után egy ember a napi sms-ezők közül nyer, akit műsorvezetőnk felhív és adásba teszi a vele elhangzó hanganyagot.) A héten összesen 5-öt, akik részt vesznek a szombati Innovációs Nap 16:00-kor kezdődő drón reptető versenyén, melyen – helyezéstől függően –  a Média Markt szolnoki áruháza által felajánlott 5 db nyeremény kerül átadásra.

A Rádió Játékában való részvételnek előfeltétele, hogy a napi nyertes hallgató a Rádióban meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Játékban megadott telefonszámra betelefonáljon, vagy SMS-t küldjön, illetve a Rádió által megadott online felületen regisztráljon és / vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a Játékba bekerüljön, valamint a Játékban feltett kérdésre helyesen válaszoljon, illetőleg egyéb, a játékfelhívásban meghatározott módon eleget tegyen az abban rögzített feladatnak.  Továbbá a műsorvezetővel folytatott adáson kívüli egyeztetés során megadja nevét, elérhetőségét, valamint vállalja, hogy az augusztus 26-ai drón reptető verseny döntőjén személyesen részt vesz. A Média Markt előtti területen 15:20-ra személyesen megjelenik és ott az Amadeus Rádió stúdió sátránál bejelentkezik. Ezt követően 15:30-tól fél órás gyakorlási lehetőséget adunk számára, hogy a versenyen felkészülhessen. Amennyiben a hallgató az általa megadott elérhetőségeken adásban bármely okból nem szólaltatható meg, a Rádió jogosult más olyan hallgatót nyertesként megjelölni, aki a játékfelhívásban megadott feltételek szerint az első nyertes jelen pont szerinti Játékból történő kiesése esetén nyertesnek tekinthető és adásban az általa megadott elérhetőségen megszólaltatható.

A játékos / nyertes tudomásul veszi, hogy minden nyeremény az aktuális adószabályoknak megfelelően nyeremény-adóköteles. Mivel jelen játékban a nyereményt felajánló cég kifejezetten nem vállalja magára a nyereményadó befizetését, úgy a nyertesnek kötelessége azt a következő évi adóbevallásában szerepeltetnie és azt megfizetnie. A játékban való részvétellel a játékos automatikusan elfogadja a szabályzatot. A játékszabályzat megszegői kizárásra kerülnek.

 

 

A “Best of Nyár” fotópályázat leírása és játékszabályai:

A fotók beküldésének időtartama: 2017. 05. 15. és 30-a között.

Sorolás, eredményhirdetés: június 2-án.

A játék leírása:

Május 15-én indul, majd június 2-án sorsolással zárul az Amadeus Rádió új játéka, a „Best of Nyár”.

A játékában arra kérjük hallgatóinkat, hogy küldjenek nosztalgia fotókat régebbi családi-, baráti- vagy munkahelyi nyaralásaikról, kirándulásaikról. A képeket 3 kategóriába sorolva díjazzuk. 1-1 értékes díj kerül kiosztásra a rádió Facebook és Instagram oldalára feltöltött fotók lájkjainak száma, illetve egy fődíj a szakmai zsűri döntése alapján.  A legjobb fotókat egy szolnoki helyszínen kiállítjuk. A játék kommunikációja a rádió műsorában és Facebook oldalán történik.

A játékban való részvétel feltételei, játékszabályzat:

A fotókat csak e-mailben, a jatek@amadeusradio.hu  -ra lehet beküldeni, 1 személy csak 1 fotót küldhet.

A fotók „tartalmát” ellenőrizzük, melyeken NYÁRI osztály, családi és céges kirándulások emlékei szerepelhetnek, más témájú fotók nem vehetnek részt a játékban.

A beküldött fotók mérete: minimum 2 Mb kell, hogy legyen.

A fotó beküldése automatikusan azzal jár, hogy a beküldő elolvasta és elfogadta a játékszabályzatot, különös tekintettel a nyereményadó fizetési kötelezettségre.

A beküldött fotókat 3 kategóriában díjazzuk:

A szakmai zsűri által első helyezettnek ítélt fotó kapja a főnyereményt, a zsűri elnöke Kardos Tamás fotóművész.

A legtöbb Facebook lájkot és Instargram lájkot kapott fotó pedig 1-1 nyereményt kap, amit a támogatók ajánlanak fel.

A Facebookon az „automata lájk vadász oldalak” használata automatikus kizárással jár, melyről az Amadeus Rádió nem köteles értesíteni a játékba benevező személyt.

A zsűri által kiválasztott 16 legjobb fotó kiállításra kerül.

A beküldő a fotó kapcsán lemond minden szerzői jogáról. Az Amadeus Rádió időben korlátlanul felhasználhatja a beküldött fotókat. A beküldő elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a szervező azokat a honlapján és egyéb promóciók során térítésmentesen felhasználhassa, megjelentesse. A beküldő megértette és a beküldésével jóváhagyta, hogy semminemű anyagi követelése nem lehet.

A játékszabályzat megszegői automatikusan kizárásra kerülnek.

 

 

 

 

Share Button